Vorm & veiligheid van cirkels

Is je interesse in vrouwencirkels gewekt? Op deze pagina lees je meer over wat maakt dat vrouwencirkels zijn wat ze zijn. Je leest over de vorm van cirkels en over hoe de veiligheid wordt gecreëerd.

Gedeelde intentie en sacred space

In een vrouwencirkel zit je letterlijk met een groep vrouwen in een cirkel, vaak op matjes en kussentjes op de grond. De cirkel symboliseert de gelijkwaardigheid van de deelnemers. Op de grond zitten geeft aarding en daarmee een stevige basis voor de – vaak vrij diepgaande – sessie.

In een vrouwencirkel heb je een gedeelde intentie. Deze intentie is om met aandacht samen te zijn, voor jezelf en met elkaar, om innerlijk werk te doen om zo vollediger of meer whole te worden als mens en als vrouw. In cirkel doe je dit in verbinding met elkaar, zodat je elkaar kunt spiegelen en steunen.

De cirkel biedt een safe space en sacred space waarin alles in jou er mag zijn. Je mag volledig aanwezig zijn met alles wat in je leeft. Je bent perfect imperfect zoals je bent, net als de andere vrouwen.

Elementen in de cirkel

Wat je precies doet in een cirkel varieert. Veel cirkels doen iets als een ademhalingsoefening, meditatie of zacht lichaamswerk, om met je aandacht bij jezelf te komen. Dit is een fijne manier om te landen in de cirkel en om de energie op te bouwen.

Een belangrijk element in de cirkel zijn de deelrondes, waarbij de deelnemers om de beurt iets delen over hun ervaring of zienswijze. Er kan een thema zijn of het kan een algemene deelronde zijn. Vaak is er in het begin een algemene deelronde waarin je iets vertelt over hoe je je voelt, en is er later nog een deelronde.

Er kan ook een element met beweging of muziek in zitten, zoals dansen en het zingen van mantra’s. Lees de aankondiging van de specifieke cirkel om meer te weten over de opbouw.

Guidelines voor veiligheid in de cirkel

Om deze veiligheid te waarborgen en een safe space te creëren, zijn er een paar guidelines die we volgen. Ik heb hier uitgeschreven wat ik het belangrijkst vind. Als je iets bedenkt wat er nog bij zou mogen, dan hoor ik het graag.

• We doen aan deep listening:

We luisteren diep naar elkaar, met onze volle aandacht voor degene die praat, zonder te oordelen of te reageren. Degene die praat mag uitpraten en wordt niet onderbroken. Dat betekent dat je degene die praat laat uitpraten zonder haar te onderbreken. Je bent er op dat moment voor haar, om naar haar te luisteren. Dit creëert een veiligheid.

• In cirkel mag je verstopte delen van jezelf laten zien:

We hebben allemaal schaduwkanten die we liever verstoppen, maar die onze aandacht verdienen zodat we er beter mee om leren te gaan. In cirkel kunnen we deze delen van onszelf bekijken en verkennen, met elkaars steun en aanmoediging. We hebben een gedeelde intentie om onze schaduwkanten in het licht te zetten en te integreren in ons zijn.

• Wat gedeeld wordt in de cirkel, blijft in de cirkel:

De cirkel is een veilige plek waarin je jezelf mag laten zien en mag uiten zoals je echt wilt en echt bent. Waar je jezelf anders misschien ‘modereert’ en aanpast aan je omgeving, mag je hier delen over wat er écht in jou leeft. Je wordt niet terechtgewezen of beoordeeld. We hebben een gedeelde intentie en we hebben respect voor het proces.

• We blijven bij onze ervaring:

Als we praten, blijven we aanwezig in het nu. We delen over onze ervaringen, we delen over onze gevoelens of over thema’s die ons raken, en we verbinden met onze gevoelens op dat moment. Je hoeft je niet over alles te verantwoorden of alles uit te leggen. Je mag vertrouwen op het begrip van de anderen. Probeer bij je ervaring te blijven en je niet te verliezen in je hoofd.

• Blijf respectvol naar jezelf en anderen:

Je bent welkom om te delen over oordelen die in je leven en die opkomen, maar doe dat met het besef dat het jouw oordelen zijn en dat het aan jou is om daarmee te werken. Je mag je uiten zoals je bent, maar je draagt ook een verantwoordelijkheid voor wat je deelt. Als je getriggererd wordt en je onveilig voelt, probeer dan bij jezelf te blijven en het niet op iemand anders af te reageren. Echter, ook de minder mooie delen van onszelf mogen er zijn en mogen gezien worden. Maak je geen zorgen, come as you are. Als je getriggered wordt, zijn we er zo veel mogelijk voor je.

• We gebruiken het ‘talking stick’-principe:

Eén persoon praat, zij heeft de letterlijke of figuurlijke talking stick, de rest luistert. De talking stick gaat de cirkel rond en zo krijgt iedereen een beurt om te praten. Je mag in jouw beurt ook zwijgen of de beurt doorgeven.
Het is wel mogelijk om als je lang praat, liefdevol gevraagd te worden om het af te ronden.
Er zijn natuurlijk variaties mogelijk op deze vorm, en wellicht is het soms gepast om toch af te wijken. Dat wordt altijd op het moment afgestemd.

• Zorg voor jezelf:

Als je ergens behoefte aan hebt of als je iets juist niet wilt delen of doen, zorg dan voor jezelf. Je mag jezelf uitdagen en uit je comfort zone komen door je kwetsbaarder op te stellen dan normaal, maar let ook op je eigen grenzen. Je bent aanwezig voor jezelf, je hoeft niets tegen je zin te doen.

• De cirkel is ook van jou:

De cirkel wordt gevormd door de deelnemende vrouwen en in cirkel is iedereen gelijk. Een cirkel heeft meestal een facilitator die de cirkel begeleidt, maar ook zij is gelijkwaardig aan de rest. Haar rol is op dat moment alleen iets anders en meer gericht op het zorgen voor de groep. Als je inspiratie hebt om iets in te brengen in de cirkel, tijdens de cirkel of voor een volgende, ben je helemaal welkom om dat te doen, in overleg met de groep.

Doe je mee?

Voel jij je aangesproken door deze beschrijving? Wil jij deel uitmaken van een vrouwencirkel? Daar ben ik blij mee! Je bent helemaal welkom om mee te doen aan mijn eerstvolgende vrouwencirkel. Laten we er iets moois van maken! Als je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, dan houd ik je op de hoogte.

Als het niet klinkt als iets voor jou, dan mag je me laten weten wat het is wat je tegenstaat. Ik ga graag met je in gesprek over wat voor jou wel zou werken, als je daar in geïnteresseerd bent.